Dwie fazy w procesie innowacji technicznej

Dwie fazy w procesie innowacji technicznej

Kumulacyjność procesu innowacji technicznych jest po pierwsze jednością ilościowych i jakościowych zmian techniki. Między tymi zmianami zachodzi wzajemna zależność. Tylko na podstawie doskonalenia istniejącej techniki może być zrealizowana nowa technika. Ale proces ten ma ścisłe również sprzężenie ze zmianami efektywności gospodarczej. Pierwsze zastosowanie innowacji nie wywiera na ogół korzystnego wpływu na wzrost gospodarczy15. Pierwszy samochód, pierwszy samolot, pierwsza prądnica turbinowa, pierwszy silnik odrzutowy miały dla rozwoju techniki ogromne znaczenie, ale ich wpływ na wzrost gospodarczy był mały. Dla zapewnienia im większej efektywności były one ciągle doskonalone.

Oskar Lange w procesie innowacji technicznej rozróżnia dwie fazy: fazę jej narodzin i pierwszego zastosowania oraz fazę jej upowszechnienia 16. W literaturze określa się je jako fazę alfa i fazę beta. Pierwsza faza, gdyby wziąć pod uwagę innowacje w zakresie procesów wytwarzania znanych produktów, charakteryzuje się spadkiem efektywności procesów wytwórczych w porównaniu z dawną metodą. Rzeczywiście korzyści ekonomiczne, jakie zapewnić może stosowanie określonej innowacji, osiąga się dopiero poprzez proces upowszechnienia jej eksploatacji. Dzieje się tak z wielu powodów natury technicznej, organizacyjnej i ekonomicznej. Dla zapewnienia określonej innowacji większej efektywności musi ona być ciągle doskonalona. Doskonalenie innowacji nie jest możliwe, jeśli nie upowszechnia się jej stosowania. Ponadto zwiększenie efektywności określonej innowacji wymaga kolejnych innowacji w wielu dziedzinach, np. w metalurgii, w technologii materiałów, w zakresie urządzeń elektrycznych i elektronicznych itd. Na wzrost gospodarczy proces kumulatywnych innowacji ma o wiele większe znaczenie niż pierwsza innowacja. Poza tym upowszechnianie innowacji umożliwia doskonalenie organizacji pracy i produkcji, ukształtowanie odpowiednio kwalifikowanych pracowników itd. W ,miarę jak wzrasta rynek zbytu, gdy doskonalenie innowacji i pojawianie się nowych umożliwia zmniejszanie kosztów produkcji, dodatkowe oszczędności w kosztach zapewnia produkcja na wielką skalę. Może dojść do powstania nowej specjalizacji produkcyjnej i powołania nowych przedsiębiorstw kooperujących. Bez powszechnego wykorzystywania nowych metod produkcji i nowych produktów rozwój techniki nie jest efektywny, nie mogą też działać siły, które ten rozwój stymulują 17.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>