Często wiedza empiryczna wyprzedza wiedzę teoretyczną

Często wiedza empiryczna wyprzedza wiedzę teoretyczną

Rozwiązania techniczne w coraz większym stopniu korzystały i korzystają z poznania nauk przyrodniczych i technicznych. Ale często realizowane są one, choć istniejąca wiedza naukowa i techniczna, zarówno teoretyczna jak i empiryczna, nie dostarcza odpowiedzi na wszelkie pytania, jakie nasuwa realizacja określonego projektu technicznego.

Odpowiedź tę bardzo często znajdowano na drodze empirycznych poszukiwań. Oczekiwanie na teoretyczne opracowanie wielu problemów sprawiłoby, że wiele projektów technicznych zrealizowano by o wiele później. Technika rozwija się nie tylko w ten sposób, że wykorzystuje teoretycznie wyjaśnione zjawiska przyrody, lecz ona realizuje procesy, nawet jeśli ich prawidłowości nie są jeszcze przez naukę wyjaśnione. Można tu wymienić zjawiska tarcia, odkształcania – procesów, którymi dziś zajmuje się reologia, zjawisko tzw. przełomów (w metaloznawstwie), problem turbulencji, procesów przepływu i reakcji w silnikach, chemiczną katalizę itd. – zjawiska i procesy, które nie miały teoretycznego wyjaśnienia, co nie stanowiło jednakże przeszkody w uzyskiwaniu określonych rozwiązań technicznych 5.

Często wiedza empiryczna wyprzedza wiedzę teoretyczną. Np. dawno znana była relacja, jaka zachodzi między współczynnikiem załamania światła, przenikalnością dielektryczną (stałą elektryczną) i podatnością magnetyczną, relacja, która – pomimo bogactwa eksperymentalnych’ danych odnośnie do tych trzech właściwości materiałów – pozostawała nie odkryta aż do chwili jej wykazania w formułach Maxwella. Już dawno stwierdzono istnienie związku między cieplną i elektryczną przewodnością, ale zadowalające teoretyczne wyjaśnienie zależność ta znalazła dopiero niedawno dzięki rozwojowi fizyki ciała stałego 6.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>