Czas realizacji projektu naukowo-technicznego

Czas realizacji projektu naukowo-technicznego

Wierzchołki reprezentują różne etapy konstrukcji. Kółka przedstawiają odrębne zadania i organiczne powiązania między nimi. Strzałki charakteryzują zależności techniczne. „Droga krytyczna” wyraża najdłuższą sekwencję realizacji projektu, najdłuższy czas realizacji całej konstrukcji. Na rycinie 5 przedstawiono ją grubszą kreską.

Czas realizacji projektu naukowo-technicznego ma istotny wpływ na efektywność innowacji technicznej. Można go skrócić między innymi przez równoległe realizowanie możliwie największej ilości zadań częściowych, jakie da się rozwiązywać niezależnie od pozostałych.

Ważną zasadą realizacji projektu jest również koncentracja sił na zadaniach podstawowych w każdym stadium, to znaczy takich, bez których rozwiązania niemożliwe jest rozwiązanie innych zadań. Zależność poszczególnych zadań od uprzedniego wykonania innych nie jest jednakowa. Istnieją grupy zadań wzajemnie uwarunkowane, a niezależnie od pozostałych grup, stąd też !i poszczególne kompleksy zadań mogą być realizowane równolegle, co niewątpliwie umożliwia poważne skrócenie czasu realizacji całości projektu.

W toku realizacji projektu istotne znaczenie posiadają modelowe i prototypowe eksperymenty. Model stanowi częściową syntezę elementów. Stosowanie modeli w pracach rozwojowych wynika z przekonania, że złożoność projektu nie pozwala na całościową analizę z powodu zbyt skomplikowanych powiązań między elementami.

Konstruuje się modele pewnych części większej całości i przeprowadza się z nimi odpowiednie próby i testy dla uzyskania informacji odnośnie do ich wytrzymałości, niezawodności działania itd. Na przykład model samolotowego systemu kontroli służy sprawdzeniu działania poszczególnych elementów i ich współdziałania z innymi elementami w różnych warunkach sztucznie preparowanych 43.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>