Badania podstawowe, stosowane i rozwojowe

Badania podstawowe, stosowane i rozwojowe

Rozróżniamy dwa pojęcia innowacji technicznej: a) pojęcie innowacj: jako efektu realizacji określonej idei technicznej – i w tym przypadku innowacja jest ulepszonym luib nowym produktem, albo ulepszonym lub nowym procesem wytwórczym — oraz b) pojęcie innowacji jako procesu, w którym dokonuje się przekształcenie koncepcji technicznej w taką formę materialną, która kwalifikuje się do produkcyjnego wykorzystania w postaci metody wytwórczej lub określonego produktu.

W procesie tworzenia technicznego wyodrębnia się pewne fazy. Do najważniejszych należą: badania podstawowe, stosowane i prace rozwojowe. Badania podstawowe zajmują się problemami istotnymi z punktu widzenia rozwoju wiedzy, lepszego poznania wszechświata i człowieka. W ich obrębie rozróżnia się często badania podstawowe czyste i skierowane. Czyste zmierzają do rozszerzenia poznania naukowego bez zamiaru konkretnego praktycznego zastosowania. Natomiast badania podstawowe skierowane polegają na poszukiwaniu właściwości i zależności określonych zjawisk i procesów (które często da się wyrazić w sposób ścisły jako prawa przyrody) dla rozwiązania konkretnych problemów badań stosowanych i prac rozwojowych. Rzecz polega na tym, że w procesie realizacji innowacji technicznych istniejąca wiedza o charakterze podstawowym (dotycząca praw przyrody) może okazać się niepełna: wtedy wyłania się potrzeba znalezienia odpowiedzi na wiele pytań o charakterze podstawowym, a więc wymagających opracowania teorii naukowych wyjaśniających właściwości i prawidłowości określonych zjawisk.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>