Badania nad zmęczeniową wytrzymałością materiałów

Badania nad zmęczeniową wytrzymałością materiałów

W podwójnym sensie. Po pierwsze, technika dostarcza nauce instrumenty i aparaturę naukową, po drugie, rozwój techniki wysuwa nowe podstawowe problemy, . które stymulują badania naukowe. Z kolei stosowanie środków technicznych zrealizowanych w oparciu o zasady naukowe przyczynia się do doskonalenia teorii naukowych, tworzonych dla uzyskania praktycznych rozwiązań. Ilustracją może być mechanika budowli 42. Stosowano tu od dawna geometrię przekroju pręta, uznawaną przez długi czas za teorię doskonałą dla potrzeb praktyki. Ale późniejsze badania prostych naprężeń zginających przez pomiary sprężystości belki umieszczonej na dwu oparciach wykazały, że obliczone na podstawie prostej formuły zginania wielkości skrajnych napięć częściowo odchylały się od rzeczywistości. Odpowiednie poszukiwania pozwoliły K. Weberowi i R. Maillartowi opracować teorię środka ścinania dla cienkościennych form przekroju, co stanowiło rozszerzenie i pogłębienie geometrii przekroju pręta. Przez inżynierów stosujących zasady naukowe w swoim działaniu opracowana została teoria stabilności. Jest ona dzisiaj teoretyczną podstawą budownictwa lekkiego. Całkiem nowa dziedzina wyboczeń giętno-skrętnych została teoretycznie opracowana wyłącznie przez inżynierów.

Typowym przykładem rozwoju teorii naukowych na gruncie analizy eksploatowanej techniki mogą być badania nad zmęczeniową wytrzymałością materiałów. Mają one ogromne znaczenie dla konstrukcji samolotów ponaddźwiękowych i techniki rakietowej. Chodzi tu o materiały odporne na wysokie i niskie ciśnienia i temperatury. Problem wytrzymałości dotyczy również odporności na drgania, wibracje powietrza itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>