Badania historyczne

Badania historyczne

W ramach analizy wartości zbiera się informacje z historii badań nad określonym produktem lub procesem oraz ich udoskonaleń. Analizuje się charakter prób już dokonanych i ich rezultaty. Bada się ciężar produktów, ich zróżnicowanie i sposoby montażu.

Zbiera się informacje co do nowych technik związanych z koncepcją i samą produkcją zamierzonego wyrobu lub możliwych do zastosowania przez odpowiednią adaptację. Dotyczy to zarówno całego produktu, jak i poszczególnych jego elementów.

Badania historyczne mają istotne znaczenie dla prawidłowego opracowania i zrealizowania innowacji technicznej. Unika się w ten sposób zbędnego marnotrawstwa sił i środków na osiąganie rezultatów, które już są znane, eliminuje się niewłaściwe, błędne sposoby rozwiązywania projektu i znajduje często najbardziej sensowne środki osiągania zamierzonego celu. Na przykład tzw. cykl Stirlinga, termodynamiczny cykl realizowany w silnikach gorącego powietrza, został wynaleziony w 1816 r. przez Roberta Stirlinga – szkockiego ministra, dla zastąpienia silników parowych, które często eksplodowały17. Po raz pierwszy w sposób komercjalny cykl ten wykorzystany został przez Herre Rinia w latach trzydziestych obecnego stulecia w konstrukcji skraplacza powietrza, później w czterocylindrowej maszynie do produkcji płynnego azotu, w konstrukcji kriogenu, maszyny służącej do chłodzenia podczerwonych komórek, oraz do skraplacza helu 1S.

Przy opracowywaniu i realizacji innowacji technicznych zbiera się informacje co do niezbędnych materiałów i wszelkich części oraz dodatków, jakie będą potrzebne w produkcji zamierzonego wyrobu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>