Badania ekonomiczne - częścią składową prac rozwojowych

Badania ekonomiczne – częścią składową prac rozwojowych

W ramach prac rozwojowych występują dwa rodzaje działań: badania i prace o charakterze technicznym oraz badania ekonomiczne. Każda innowacja techniczna musi ucieleśniać wymogi techniczne oraz ekonomiczne, powstaje w wyniku kompromisu między kosztem, jakością oraz technicznymi cechami. O ostatecznym kształcie innowacji technicznej decydują w zasadzie czynniki ekonomiczne.

Badania ekonomiczne dotyczą przede wszystkim kosztów realizacji innowacji. Jest oczywiste, że muszą być one określone w porównaniu z przychodami, jakie może zapewnić innowacja techniczna. Stąd też badania ekonomiczne powinny określić wszelkie potencjalne korzyści, jakie innowacja wdrożona i upowszechniona może zapewnić gospodarce, narodowej.

Korzyści te zależą od zakresu zastosowania innowacji technicznej. Im większy zakres i różnorodność wykorzystywania innowacji, tym większe korzyści’. Już w trakcie realizacji innowacji należy określić wszelkie możliwości jej wykorzystania oraz wszelkich potencjalnych użytkowników krajowych i zagranicznych. Wielkie przedsiębiorstwa wprowadzając na rynek innowacje prowadzą badania odnośnie do potrzeb potencjalnych użytkowników, ich szczególnych wymagań w zakresie wszelkich parametrów technicznych, usług itd., którym starają się na ogól zadość czynić przez odpowiednią realizację innowacji.

Efektywna realizacja innowacji technicznej oznacza określenie minimalnej wielkości produkcji określonego nowego produktu czy też produkcji opartej o ulepszoną lub nową metodę wytwarzania. Badania ekonomiczne prowadzone w trakcie realizacji innowacji technicznych powinny określić minimalny i optymalny zakres produkcji związanej z innowacją techniczną i ustalić, czy zrealizowana może liczyć na odpowiedni rynek zbytu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>