Automatyzacja produkcji

Automatyzacja produkcji

Duszą procesu automatyzacji jest program, twór myślowy zrodzony na gruncie poznania wielu dziedzin naukowych: fizyki, automatyki, matematyki, logiki, cybernetyki, informatyki itd. Ale skonstruowanie wszelkich urządzeń niezbędnych do produkcyjnego wykorzystania tej myśli wymaga również współpracy wielu dyscyplin naukowych zarówno przyrodniczych, jak i technicznych.

Automatyzacja produkcji stanowi materialną formę procesu zastępowania człowieka we wszystkich funkcjach produkcyjnych przez maszyny i przekształcania nauki w bezpośrednią siłę wytwórczą. „W ten sposób treść procesu przekształcania nauki w bezpośrednią siłę wytwórczą polega nie na jedności nauki i pracy, […] lecz na oddzielaniu nauki od żywej pracy, na przekształcaniu nauki w główny czynnik bezpośredniej produkcji, […] w jedyną duchową siłę wytwórczą bezpośredniego procesu produkcyjnego”4S. Proces produkcji staje się procesem naukowym w tym sensie, że opiera się na podstawach naukowych, przebiega według zasad naukowych.

Maszyny zwalniają człowieka od ciężkiego wysiłku produkcyjnego. Obecnie 99% całej efektywnej pracy na Ziemi wykonują maszyny, a tylko 1% zmechanizowana siła robocza44. Ale nauka staje się bezpośrednią siłą wytwórczą, pozwala bowiem na takie procesy produkcyjne, w których bezpośredni udział człowieka nie jest możliwy. Pełna automatyzacja procesów wytwórczych była konieczna w chemii nuklearnej, w eksploatacji systemów, które używają energię atomową, w procesach syntezy, przebiegających w warunkach wysokich temperatur i ciśnień itd. 45.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>