Analiza wartości

Analiza wartości

Analiza wartości polega na sukcesywnym analizowaniu wszelkich elementów projektu. Stąd dzieli się cały produkt (lub proces) na zespoły funkcjonalne, zespoły na podzespoły, a podzespoły na pojedyncze elementy. Określa się w sposób dokładny funkcje elementów, podzespołów i zespołów. Relacje między nimi pozwalają na ustalenie technicznych funkcji produktu (lub procesu)19.

Analiza wartości służy również opracowaniu koncepcji poszczególnych zespołów, podzespołów i elementów produktu. Jej zadaniem jest znałezienie odpowiednich zasad rozwiązań technicznych oraz zasad ekonomicznej optymalizacji konstrukcji zespołowej.

W swej początkowej formie produkt (lub proces), który ma być przedmiotem prac badawczorozwojowych, określony jest bardzo ogólnie i niewiążąco w aspekcie jego cech technicznych i ekonomicznych. W trakcie prac rozwojowych koncepcja produktu (łub procesu) konkretyzuje się i często zmienia. W swej ostatecznej formie zrealizowany produkt lub proces różni się na ogół bardzo od koncepcji wyjściowej. Analiza wartości przyczynia się poważnie do tej konkretyzacji. Jest ona niezbędnym elementem prac rozwojowych.

Istotne znaczenie dla problemu samej koncepcji innowacji technicznej i jej realizacji mają normy i specyfikacje krajowe i międzynarodowe. Mają one charakter techniczny, skoro określają reguły bezpieczeństwa, trwałości produktu itd. Mają one charakter ekonomiczny, skoro ich stosowanie ma na celu konstrukcje możliwie najefektywniejsze i najbardziej odpowiadające potrzebom ludzi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>