Analiza formuły «nauka jako siła wytwórcza» cz. II

Analiza formuły «nauka jako siła wytwórcza» cz. II

Obok wiedzy teoretycznej w powyższym rozumieniu wyróżniamy wiedzę empiryczną, którą osiąga najczęściej na drodze doświadczenia i eksperymentowania. Jest to wiedza wielce niedoskonała, bez podstaw teoretycznych. My wiemy np., jak określone zjawiska zachowują się lub określone procesy przebiegają, ale nie umiemy tego wytłumaczyć teoretycznie, nie wiemy, dlaczego tak jest. Gdyby naukę ograniczyć jedynie do wiedzy teoretycznej i wyłączać z niej wiedzę empiryczną, wtedy bardzo zubożylibyśmy jej zasób. W amerykańskich ośrodkach badawczych związanych z tworzeniem nowej techniki panuje przekonanie, że większość naszej wiedzy jest raczej przypadkowa niż systematyczna, że w większości wypadków powstaje ona na drodze empirycznej, jest weryfikowana przez eksperyment i udoskonalana przez teorię 1. Podobne poglądy wypowiadane są również w radzieckiej literaturze naukowej. Na przykład B. Ukraincew powiada, że każda dyscyplina naukowa zawiera w sobie empiryczną i teoretyczną wiedzę 2. W jednych przeważa jeszcze wiedza empiryczna, w innych teoretyczna. Nawet tak dedukcyjna nauka, jak matematyka, nie jest pozbawiona w pełni wiedzy empirycznej.

Szczególne znaczenie wiedza empiryczna posiada w naukach technicznych, które stanowią bezpośrednią podstawę do rozwoju sił wytwórczych. W nich bowiem dokonuje się konkretyzacja i przekształcanie abstrakcyjnych teorii nauk przyrodniczych odpowiednio do potrzeb produkcyjnych. Niegdyś technika rozwijała się prawie całkowicie na drodze empirycznej. Pierwsze maszyny parowe skonstruowano, zanim zostały poznane zasady termodynamiki. Tomasz Edison skonstruował pierwszą elektrownię, nie znając praw Ohma i Kirchhoffa 3. Przez dziesięciolecia produkowano próżniowe lampy elektronowe przy zastosowaniu tlenkowych katod strontowo-barowych, choć brakowało teoretycznej wiedzy odnośnie do tlenków barowo-strontowych. To samo można powiedzieć o żarówce tungstenowej. Produkowano miliony żarówek i prowadzono równocześnie badania nad zrozumieniem właściwości tungstenu oraz procesów, jakie zachodzą w trakcie żarzenia, aby zwiększyć żywotność żarówek i zmniejszyć koszt ich produkcji. To wymagało m. in. badań nad zjawiskiem tzw. prężności pary metali4.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>