Algebra Boole’a

Algebra Boole’a

Radar nie mógłby być skonstruowany bez teorii i równań J. C. Max- wella na temat elektromagnetyzmu i późniejszych teorii S. Slatera i J. Schwingera odnośnie do podstawowych zasad fal centymetrowych 16.

Wprawdzie mówimy, że od odkrycia właściwości półprzewodników do tranzystora upłynęło 10 lat, to jednakże opracowanie tranzystora poprze’- dzało 100 lat badań nad przewodnością elektryczną. Najbardziej użyteczne dla konstrukcji tranzystora były badania R. Peierlsa i F. Błocha nad ruchem elektronów w ciałach stałych 17.

W komputerach zastosowana została algebra Boole’a, matematyka zmarłego w 1864 r.18 Ale przydatność tej algebry dla konstrukcji komputerów nie wynikała bezpośrednio z istoty tej teorii, lecz była rezultatem poszukiwań rozwiązań technicznych dla efektywnego przetwarzania informacji.

Przytaczać można wiele innych przykładów świadczących o tym, że możliwości, jakie stwarza nauka dla twórczości innowacyjnej, pozostaną nie wykorzystane, jeśli nie istnieje odpowiednia potrzeba. Historia odkrycia i wykorzystania zjawiska nadprzewodności jest historią możliwości drzemiących przez 50 lat19. Dzisiejsze nadprzewodzące solenoidy są realizacją możliwości, które znał już dokładnie Kammerilingh Onnes w 1911 roku. Z odkryciem niezwykłych właściwości stopów bizmutowo-ołowia- nych w r. 1930 możliwość realizacji nadprzewodzących solenoidów stała się w pełni dojrzała. Ale ta możliwość nie została wykorzystana. W zakresie elektroniki i w innych dziedzinach innowacje techniczne, które pojawiły się pod presją istniejących potrzeb, opierały się całkowicie na badaniach podstawowych, wyprzedzających je o dziesięć i kilka dziesiątków lat.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>